Fotokurs “Bildet” i Oslo Kamera Klubb starter 11/10