Fotokurs “Bedre Bilder” – i Oslo 14-15/9 & 23-24/11